Статьи


  • 10 Апреля 2016

Рентгеновская абсорбциометрия при коралловидном нефролитиазе

Рентгеновская абсорбциометрия при коралловидном нефролитиазе Республиканский Научный Центр урологии, г. Бишкек, Кыргызская Республика Введение. Коралловидный нефролитиаз считается тяжелой клинической формой мочекаменной болезни, ...

Читать далее


  • 23 Декабря 2015

Эпидемиологические аспекты заболеваний предстательной железы в Кыргызской Республике

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ Кенеев Р.Н. Республиканский научный центр урологии при Национальном Госпитале МЗ КР, г. Бишкек Резюме: Нами проведен анализ статистических данных ...

Читать далее


  • 18 Сентября 2013

Урогениталдык инфекциялар аркылуу өтүшүп кеткен урук чыктагыч бездин түбү кайырдуу гиперплазиясынын клиникалык-лаборатордук көрсөткүчтөрүнүн өзгөчөлүктөрү

Бул статьяда 150 УГИ аркылуу өтүшүп кеткен УБТГ менен жабыркашкан бейтаптардын трансуретралдык резекциялоого чейинки клиникалык-лаборатордук өзгөчүлүктөрү берилген. Проблеманын актуалдуулугу: Урук чыктагыч бездин  түбү кайырдуу ...

Читать далее